سلامتی جویدنی است

آدامس کربن فعال گیاهی، از بین برنده باکتری های مضر دهان

برگزاری کمپین نقاشی با بایودنت

بایودنت با هدف جلب مشارکت فعال کودکان در طراحی محصول جدیدش و انتقال حس صمیمیت به مخاطبین، طرح استفاده از نقاشی های کودکان و چاپ آنها روی کارت ها را اجرا نمود.

حذف آسپارتام از محصولات آدامس بایودنت

درحال حاضر آسپارتام یکی از معروف‌ترین شیرین کننده‌های مصنوعی است. آسپارتام در بسیاری از مواد غذایی که در آنها از شیرین کننده‌های مصنوعی استفاده می شود، کاربرد دارد.