جشنواره مزه های میلیونی آدامس بایودنت

تاریخ شروع جشنواره: 26 شهریور 1396
جشنواره مزه های میلیونی آدامس بایودنت

سامانه دوره سوم بسته شد.

برای شرکت در جشنواره مزه های میلیونی آدامس بایودنت

جشنواره مزه های میلیونی آدامس بایودنت
یکی از مزه های میلیونی بایودنت را خریداری و کد قرعه کشی درج شده بر روی بسته بندی و یا داخل آن را به سامانه
20003030
ارسال نمایید.

اطلاعات جشنواره مزه های میلیونی بایودنت

آدامس بایودنت در طول جشنواره مزه های میلیونی قصد دارد هر ماه به یک نفر 100 میلیون تومان و به 10 نفر 10 میلیون تومان جایزه نقدی هدیه نماید.

زمان قرعه کشی:

 1 آبان، 6 آذر و 4 دی ماه 1396

مدت زمان جشنواره:

 23 شهریور الی 4 دی 1396

نحوه امتیاز دهی:

هر بسته بندی از محصول جدید بایودنت با نام استاردنت 2 امتیاز و مابقی محصولات 1 امتیاز دارا می باشند. منظور از امتیاز تعداد دفعات تکرار شماره همراه شما در گوی قرعه کشی جشنواره می باشد. برای مثال چنانچه شما کد قرعه کشی 3 بسته 2 امتیازی و یک بسته 1 امتیازی را ارسال فرمایید در مجموع شماره همراه شما به تعداد 7 بار در گوی قرعه کشی وارد و شانس برنده شدن افزایش خواهد یافت.

نحوه قرعه کشی:

حداقل 10کد قرعه کشی
کلیه افرادی که حداقل10 کد قرعه کشی (2 یا 1 امتیازی) برای سامانه ارسال کرده باشند علاوه بر شرکت در قرعه کشی جوایز 10 میلیون تومانی، در قرعه كشي 100 میلیون تومانی نیز شركت داده خواهند شد. پس بهتر است کدهای خود را با یک خط تلفن همراه ارسال نمایید.
شرایط قرعه کشی 10 میلیون تومانی
کلیه افرادی که كمتر از ده کد ارسال کرده اند تنها در قرعه كشی10 جوایز میلیون تومانی شركت داده خواهند شد.
ارسال کد تکراری

چنانچه پس از ارسال کد روی محصول توسط شخص اول،  شخص دیگری آن کد را مجددا ارسال نماید کد به نام آخرین فرد ثبت شده و از امتیاز و تعداد کد نفر قبلی کسر خواهد شد. بنابراین بسته های آدامس بایودنت را نزد خود نگاه داشته و در اختیار دیگران قرار ندهید.

حساسیت به حرف بزرگ یا کوچک کد

سامانه پیامکی به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد. در ارسال کدهای قرعه کشی و درج صحیح حروف انگلیسی و اعداد دقت فرمایید. تحویل جایزه منوط به صحت کد و انطباق آن با کد درج شده بر روی بسته بندی می باشد.

اهمیت نگهداری بسته بندی محصول

نگهداری کلیه بسته های آدامس بایودنت تا روز قرعه کشی و تحویل جایزه الزامی می باشد. چنانچه فردی 10 کد قرعه کشی برای سامانه ارسال کرده باشد و در نهایت برنده جشنواره مزه های میلیونی بایودنت گردد باید روز تحویل جایزه کلیه بسته بندی های خود را (به تعداد کد ارسال شده) به ناظر دادگستری و مسئولین اجرایی تحویل نماید.

عدم نگهداری بسته بندی آدامس مانع از تحویل جایزه به فرد برنده در روز اعلام نتایج خواهد شد.

سامانه پیامک

کلیه پیامک های حاوی کد قرعه کشی جهت شرکت در جشنواره باید به سامانه 20003030 ارسال گردد.

بسته بندی فاقد کد قرعه کشی

در صورتی که شرکت کننده دارای بسته بندی فاقد کد قرعه کشی باشد می تواند از قسمت محل درج کد محصول عکس گرفته و به شماره تلگرام بایودنت 09904661048 ارسال کرده تا کد قرعه کشی آزاد دریافت نماید. شرکت کننده ای که مشمول دریافت کد قرعه کشی آزاد می گردد پس از دریافت کد باید آن را بر روی بخش داخلی بسته بندی به همراه کد ملی درج کرده و تصویر آن را مجددا به همان شماره ارسال نموده و سپس کد را به سامانه 20003030 ارسال نماید.

کدهای استفاده شده در هر دوره قابل انتقال نمی باشد.

کلیه کدهای قرعه کشی و نام افراد شرکت داده شده در مرحله اول قرعه کشی جشنواره مزه های میلیونی در دور دوم وارد نشده و باید مجددا کدهای قرعه کشی جدید ارسال گردد تا به این ترتیب شانس برنده شدن برای همه به صورت یکسان وجود داشته باشد. 

اعلام نتایج دوره سوم قرعه کشی جشنواره مزه های میلیونی بایودنت

چهارم دی ماه 1396

برنده شهر- استان شماره تماس جایزه
سرکار خانم حوائجی همدان 1578***0918 100 میلیون تومان
سرکار خانم احمدی البرز 5247***0933 10 میلیون تومان
جناب آقای نظری قزوین 7244***0933 10 میلیون تومان
جناب آقای معینی تهران 5330***0936 10 میلیون تومان
سرکار خانم شاهمیر تهران 4715***0939 10 میلیون تومان
جناب آقای وحدانی خراسان شمالی 8375***0915 10 میلیون تومان
سرکار خانم هاشمی مازندران 4403***0939 10 میلیون تومان
جناب آقای بوشهری یزد 2005***0920 10 میلیون تومان
جناب آقای قدیری تهران 7430***0912 10 میلیون تومان
جناب آقای شباب زاده تهران 8500***0910 10 میلیون تومان
سرکار خانم فیضی تهران 8678***0912 10 میلیون تومان

فیلم برندگان دوره سوم قرعه کشی جشنواره مزه های میلیونی بایودنت

اعلام نتایج دوره دوم قرعه کشی جشنواره مزه های میلیونی بایودنت

ششم آذر ماه 1396

برنده شهر- استان شماره تماس جایزه
جناب آقای نصیری تهران 8236***0912 100 میلیون تومان
جناب آقای جعفری اصفهان 3744***0913 10 میلیون تومان
جناب آقای آشتیانی تهران 9061***0912 10 میلیون تومان
سرکار خانم فامیلی تهران 6214***0912 10 میلیون تومان
جناب آقای بصیری نیا قزوین 7868***0919 10 میلیون تومان
سرکار خانم نوروزی فارس 3980***0917 10 میلیون تومان
سرکار خانم سیدی تهران 5097***0910 10 میلیون تومان
جناب آقای موسویان بابل 0299***0911 10 میلیون تومان
جناب آقای پورمحمدی نجف آباد 0920***0913 10 میلیون تومان
جناب آقای حیدری قم 4464***0937 10 میلیون تومان
سرکار خانم ملک زاده خراسان شمالی 3244***0912 10 میلیون تومان

فیلم برندگان دوره دوم قرعه کشی جشنواره مزه های میلیونی بایودنت

اعلام نتایج دوره اول قرعه کشی جشنواره مزه های میلیونی بایودنت

اول آبان ماه 1396

برنده شهر- استان شماره تماس جایزه
جناب آقای ابراهیمی ساری 1045***0911 100 میلیون تومان
سرکار خانم خدیجه رازگردانی فارس 6834***0918 10 میلیون تومان
جناب آقای فلاح رفسنجان 3095***0913 10 میلیون تومان
سرکار خانم فولادی تهران 0134***0912 10 میلیون تومان
سرکار خانم یوسفی یزد 0754***0913 10 میلیون تومان
سرکار خانم رازانی کاشان 1201***0913 10 میلیون تومان
جناب آقای جداری تبریز 1048***0914 10 میلیون تومان
جناب آقای پاکزاد تهران (اسلامشهر) 0491***0912 10 میلیون تومان
جناب آقای بهاری خرم آباد 5054***0916 10 میلیون تومان
جناب آقای یوسفی تهران 4498***0919 10 میلیون تومان
سرکار خانم پارسا خراسان شمالی 5785***0915 10 میلیون تومان

فیلم برندگان دوره اول قرعه کشی جشنواره مزه های میلیونی بایودنت

ویدیو مربوط به جشنواره مزه های میلیونی آدامس بایودنت