ایونت آدامست رو بساز

تاریخ برگزاری : 21 مرداد الی 27 مردادماه 1396
این ایونت در 21 مرداد الی 27 مردادماه 1396 در طبقه منفی دو مجتمع تجاری کوروش واقع در اتوبان ستاری تهران به مدت 7 شب از ساعت 16 الی 21 برگزار شد.
در ایونت آدامست رو بساز فرصت آشنایی با فرآیند تولید آدامس و استانداردهای کیفی نهفته در آن را برای مردم عزیزمان فراهم کردیم. این ایونت برای نخستین بار در دنیا، توسط بایودنت برگزار شد.

تصاویر مربوط به ایونت آدامست رو بساز

ایونت آدامست رو بساز

اگر الكس فرگوسن میدانست كه روزی قرار است آدامسی دقیقا با طعم مورد علاقه او تهیه شود؛ شاید هرگز آدامس هایی با طعم های مختلف و تولید شده توسط شركت های گوناگون را خریداری نمیكرد. پس در اینصورت حتما یكی از مشتریان بایودنت می شد.

ویدیو مربوطه به ایونت آدامست رو بساز