ایونت

شروع بکار بایودنت

ایونت بایودنت با طعم پرواز

این ایونت در 25 تیرماه سال 95 در یکی از قدیمی ترین و پربازدیدترین مکان‌های تفریحی تهران، "دربند" از ساعت هفت صبح تا هشت شب برگزار شد.

25 تیر 1395

21 مرداد 1396

ایونت آدامست رو بساز

آدامس بایودنت با ایجاد یک کارخانه کوچک در مجتمع کوروش واقع در اتوبان ستاری شمالی طبقه منفی ۲، فرصت آشنایی با فرایند تولید آدامس و استانداردهای کیفی نهفته در آن را برای مردمان فراهم کرده.

جشنواره مزه های میلیونی

آدامس بایودنت در طول جشنواره مزه های میلیونی قصد دارد هر ماه به یک نفر 100 میلیون تومان و به 10 نفر 10 میلیون تومان جایزه نقدی هدیه دهد.

23 شهریور 1396