ایونت آدامست رو بساز

تاریخ برگزاری : 21 مرداد الی 27 مردادماه 1396
این ایونت در 21 مرداد الی 27 مردادماه 1396 در طبقه منفی دو مجتمع تجاری کوروش واقع در اتوبان ستاری تهران بمدت 7 شب از ساعت 16 الی 21 برگزار شد.
در ایونت آدامست رو بساز که فرصت آشنایی با فرایند تولید آدامس و استانداردهای کیفی نهفته در آن را برای مردمان فراهم کرده ایم. این ایونت برای نخستین بار در دنیا درحال برگزاری است.

تصاویر مربوط به ایونت آدامست رو بساز

ایونت آدامست رو بساز

اگر الكس فرگوسن میدانست كه روزی قرار است آدامسی دقیقا با طعم مورد علاقه او تهیه شود؛ شاید هرگز آدامس هایی با طعم های مختلف و تولید شده توسط شركتهای گوناگون را خریداری نمیكرد. پس در اینصورت حتما یكی از مشتریان بایودنت میشد.

ویدیو مربوطه به ایونت آدامست رو بساز