اخبار و مقالات

روز دندانپزشکان مبارک

بیست و سوم فروردین ماه، روز معماران لبخند و سلامتی، بر جامعه دندانپزشکان ایران به ویژه دلسوزان بانی خیر و شریک کمک به قشر محروم ، خجسته باد.

درباره بایودنتیست

شرکت صنایع غذایی ماسترفوده، با توجه به تولید آدامس بایودنت که یک محصول سلامت محور می باشد طرح مسؤولیت اجتماعی خود را بر پایه سلامت و بهداشت دهان و دندان، با نام دندان یار و با شعار حامی سلامت دهان و دندان ایرانیان تعریف کرده است.