اخبار و مقالات

خدمت رسانی کلینیک سیار دندان یار بایودنت در فروشگاه های اتکا تهران

خدمت رسانی کلینیک سیار دندان یار بایودنت در فروشگاه های اتکا تهران

باری دیگر کلینیک سیار دندان یار بایودنت چتر همدلی خود را باز کرد و برگ شیرین دیگری را به دفتر خاطراتش افزود. این بار نیز در نهمین دوره ماموریت خود، فروشگاه اتکا شعبه شهید فکوری و شعبه پیروزی تهران را پایگاه خود قرار داده است. طرح دندان یار بایودنت از تاریخ 21 آذر لغایت 17 بهمن 96 در محل های فوق فعال بود و در طی این دوره، تعداد 741 نفر تحت معاینه رایگان و مشاوره بهداشت دهان و دندان قرار گرفتند.

درباره بایودنتیست

شرکت صنایع غذایی ماسترفوده، با توجه به تولید آدامس بایودنت که یک محصول سلامت محور می باشد طرح مسؤولیت اجتماعی خود را بر پایه سلامت و بهداشت دهان و دندان، با نام دندان یار و با شعار حامی سلامت دهان و دندان ایرانیان تعریف کرده است.