همیاری در طرح دندان یار بایودنت

 1. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 2. تاریخ تولد(*)
  ورودی نامعتبر
 3. تحصیلات(*)
  ورودی نامعتبر
 4. حرفه(*)
  ورودی نامعتبر
 5. تخصص(*)
  ورودی نامعتبر
 6. رزومه کاری(*)
  ورودی نامعتبر
 7. شماره تماس(*)
  ورودی نامعتبر
 8. آدرس ایمیل(*)
  ورودی نامعتبر
 9. نحوه آشنایی(*)
  ورودی نامعتبر

درباره بایودنتیست

شرکت صنایع غذایی ماسترفوده، با توجه به تولید آدامس بایودنت که یک محصول سلامت محور می باشد طرح مسؤولیت اجتماعی خود را بر پایه سلامت و بهداشت دهان و دندان، با نام دندان یار و با شعار حامی سلامت دهان و دندان ایرانیان تعریف کرده است.